پنج شنبه 27 دی 1397
RSS Mobile
صفحه اصلی
|
عناوین اخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
پیوندها
|
جستجو
|
سایت آخشیگان
 • تیتر اخبار

 • شوشتر
  کهن سرزمین
  شوشتر
  مجموعه آسیاب ها وآبشارهای شوشتراز بی نظیرترین نمونه هایی است که جهت استفاده ازآب دردوران کهن مورد بهره برداری قرارگرفته است.

   

  مجموعه آسیاب ها وآبشارهای شوشتراز بی نظیرترین نمونه هایی است که جهت استفاده ازآب دردوران کهن مورد بهره برداری قرارگرفته است.این محوظه مجموعه ای از سد، تونل ها، کانال های فرعی وآسیاب های آبی است که بصورت یک مجموعه اقتصادی، صنعتی بوده وجزیی ازمجموعه بزرگ سازه های آبی شوشترمی باشد.اساس کاراین مجموعه به این صورت است که سد گرگر مسیر رودخانه را مسدودکرده وسطح آب رابرای آبگیری سه تونل حفرشده در تخته سنگ بالا می آورد.تونل های سه گانه آب رابه مجموعه هدایت کرده  وبه کانال های متعدد تقسیم می شوندکه پس از گرداندن چرخ آسیاب ها آب به صورت آبشارهایی به محوطه ای حوضچه مانندسرازیرمی شود. یکی از ویژگی های بسیاربارزمجموعه آسیاب ها وآبشارهامجاورت آن با بافت تاریخی شوشتراست.این محوطه علاوه براستفاده های صنعتی درزمان کم آبی، آب مورد نیاز ساکنین را فراهم می نمود.این مجموعه درمسیر رودخانه گرگر که خود از شاهکارهای فنی مهندسی اعصارکهن است بناگردیده. رودگرگرکاملا بصورت دستکند احداث گردیده و آن را به اردشیر بابکان شاهنشاه ساسانی نسبت می دهند، لیکن در مطالعات باستان شناسی به تاریخ های قدیمی تر اشاره می شود.


  اسلاید نمایش بصورت اسلاید | شامل 13 عکس


  1 ع.دستیاری
  شوشتر

  2 ع.دستیاری
  شوشتر

  3 ع.دستیاری
  شوشتر
   

  4 ع.دستیاری
  شوشتر

  5 ع.دستیاری
  شوشتر

  6 ع.دستیاری
   

  7 ع.دستیاری

  8 ی.مفید

  9 ی.مفید
   

  10 ی.مفید

  11 ی.مفید

  12 ا.صائب نیا
   
   


  ارسال نظر
  نام و نام خانوادگی:
  ایمیل:
  *متن نظر:
  *کد:
  *پر کردن این قسمت اجباری می‌باشد.
  آخرین اخبار