پنج شنبه 27 دی 1397
RSS Mobile
صفحه اصلی
|
عناوین اخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
پیوندها
|
جستجو
|
سایت آخشیگان
 • تیتر اخبار

 • باغ گیاه شناسی -بریزبین استرالیا
  دیدنی های جهان
  باغ گیاه شناسی -بریزبین استرالیا
  این باغ به عنوان باغ گیاهی برتر در نیمه گرمسیری کوئینزلند شناخته شده است.

  باغ گیاه شناسی، مجموعه ای ازگیاهان بومی و جهانی شامل یک باغ معطر، بیشه بامبو، منطقه خشک با یک باغ کاکتوس، باغ ژاپنی، آبشارها، گلخانه ای گرمسیری و بزرگترین مجموعه ای از درختان جنگل های بومی استرالیا در جهان است.


  اسلاید نمایش بصورت اسلاید | شامل 68 عکس


  1 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  2 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  3 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  4 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  5 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  6 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  7 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  8 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  9 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  10 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  11 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  12 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  13 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  14 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  15 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  16 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  17 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  18 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  19 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  20 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  21 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  22 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  23 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  24 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  25 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  26 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  27 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  28 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  29 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  30 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  31 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  32 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  33 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  34 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  35 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  36 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  37 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  38 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  39 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  40 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  41 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  42 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  43 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  44 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  45 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  46 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  47 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  48 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  49 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  50 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  51 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  52 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  53 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  54 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  55 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  56 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  57 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  58 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  59 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  60 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  61 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  62 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  63 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  64 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  65 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  66 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین
   

  67 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

  68 ب. باشکوه
  استرالیا .بریزبین

   
   


  ارسال نظر
  نام و نام خانوادگی:
  ایمیل:
  *متن نظر:
  *کد:
  *پر کردن این قسمت اجباری می‌باشد.
  آخرین اخبار