پنج شنبه 27 دی 1397
RSS Mobile
صفحه اصلی
|
عناوین اخبار
|
|
|
|
|
|
|
|
پیوندها
|
جستجو
|
سایت آخشیگان
 • تیتر اخبار

 • باغ گیاه شناسی - استرالیا بریزبین وملبورن
  دیدنی های جهان
  باغ گیاه شناسی - استرالیا بریزبین وملبورن
  باغ گیاهشناسی به باغهایی گفته می‌شود که در آنان طیف گسترده‌ای از گیاهان به همراه نامهای گیاه‌شناسی نگهداری می‌شوند. معمولا در داخل یک باغ گیاهشناسی گیاهانی را که نیازهای محیطی و یا ساختاری مشابه دارند را در یک مکان نگهداری می‌کنند و بر اساس نوع گیاهان، قسمتهای مختلف را با نامهای باغ گیاهان گرمسیری، باغ گیاهان دارویی، باغ گیاهان مدیترانه‌ای، باغ گیاهان گوشتی و... می‌نامند

  باغ گیاهشناسی به باغهایی گفته می‌شود که در آنان طیف گسترده‌ای از گیاهان به همراه نامهای گیاه‌شناسی نگهداری می‌شوند. معمولا در داخل یک باغ گیاهشناسی گیاهانی را که نیازهای محیطی و یا ساختاری مشابه دارند را در یک مکان نگهداری می‌کنند و بر اساس نوع گیاهان، قسمتهای مختلف را با نامهای باغ گیاهان گرمسیری، باغ گیاهان دارویی، باغ گیاهان مدیترانه‌ای، باغ گیاهان گوشتی و... می‌نامند

  اصولا ایده نگهداری از مجموعه‌ای از گیاهان در یک مکان به قرن 16 میلادی و به کشورهای اروپایی برمی‌گردد. در آن زمان و به منظور مصارف پزشکی، گیاهان دارویی را در باغهایی مخصوص می‌کاشتند و نگهداری می‌کردند که به این باغها باغهای گیاهان علفی herb garden و یا Physic garden گفته می‌شد. در قرن 17 سیاحانی که به سراسر کره زمین سفر می‌کردند با خود گیاهانی می‌آوردند و محققان آن زمان این گیاهان را یک مکان در کنار یکدیگر گرد هم آوردند و مجموعه‌هایی را شکل می‌دادند. با گذشت زمان و شناسایی و نام گذاری گیاهان مختلف و غنی سازی مجموعه‌های گیاهان باغهای گیاهشناسی شکل گرفت و گسترده‌تر شد و امروزه نه تنها مکانی برای تحقیق و آموزش افراد متخصص در امر گیاهشناسی و کشاورزی است بلکه مردم عادی نیز می‌توانند در برخی از کشورها از این مکانها بازدید کرده و از دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته در رابطه با چگونگی شناسایی و تکثیر و نگهداری گیاهان برخوردار شوند. حتی در برخی از باغهای گیاهشناسی امکاناتی نظیر اتاقهای مطالعه، موسیقی و تاتر در هوای آزاد، تورهای گردشگری و... را به منظور جذب گردشگر فراهم کرده اند و از طریق فروش بلیطهای ورودی به گردشگران بخشی از هزینه‌های نگهداری و مدیریت باغها را تامین می‌کنند.

  باغ های گیاه شناسی دراسترالیا: باغ گیاهشناسی سلطنتی در شهر سیدنی The Royal Botanic Gardens, Sydney,(تاسیس 1816)، باغ تاسمانیایی گیاهشناسی سلطنتی the Royal Tasmanian Botanical Gardens (تاسیس 1818)، باغ گیاهشناسی سلطنتی ملبورن the Royal Botanic Gardens, Melbourne (تاسیس 1845)، باغ گیاهشناسی آدلاید Adelaide Botanic Gardens (تاسیس 1854) و باغ گیاهشناسی شهر بریسبان Brisbane City Botanic Gardens (تاسیس 1855)


  اسلاید نمایش بصورت اسلاید | شامل 150 عکس


  1 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  2 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  3 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  4 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  5 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  6 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  7 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  8 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  9 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  10 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  11 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  12 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  13 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  14 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  15 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  16 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  17 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  18 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  19 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  20
  01:00
  ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  21 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  22 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  23 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  24 ک.امین
  استرالیا .ملبورن
   

  25 ک.امین
  استرالیا .ملبورن

  26 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  27 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  28 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  29 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  30 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  31 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  32 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  33 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  34 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  35 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  36 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  37 کامران امین
  استرالیا .بریزبین

  38 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  39 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  40 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  41 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  42 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  43 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  44 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  45 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  46 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  47 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  48 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  49 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  50 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  51 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  52 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  53 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  54 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  55 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  56 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  57 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  58 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  59 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  60 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  61 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  62 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  63 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  64 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  65 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  66 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  67 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  68 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  69 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  70 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  71 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  72 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  73 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  74 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  75 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  76 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  77 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  78 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  79 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  80 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  81 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  82 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  83 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  84 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  85 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  86 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  87 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  88 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  89 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  90 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  91 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  92 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  93 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  94 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  95 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  96 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  97 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  98 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  99 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  100 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  101 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  102 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  103 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  104 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  105 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  106 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  107 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  108 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  109 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  110 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  111 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  112 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  113 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  114 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  115 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  116 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  117 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  118 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  119 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  120 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  121 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  122 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  123 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  124 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  125 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  126 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  127 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  128 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  129 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  130 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  131 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  132 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  133 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  134 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  135 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  136 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  137 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  138 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  139 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  140 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  141 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  142 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  143 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  144 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  145 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  146 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  147 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   

  148 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  149 ک.امین
  استرالیا .بریزبین

  150 ک.امین
  استرالیا .بریزبین
   
   


  ارسال نظر
  نام و نام خانوادگی:
  ایمیل:
  *متن نظر:
  *کد:
  *پر کردن این قسمت اجباری می‌باشد.
  آخرین اخبار