سفرهای داخلی

پیمایش جنگل

 » پیمایش جنگل
اولسبلنگاه/ماسال فولبُرد
کد سفر: 587 | 2 روزه | از پنج شنبه 1396-05-12

تور دیدنی و گردش درمراتع و ییلاقات جنگلی اولسبلنگاه، گشت در ابر و مه و آفتاب آلاله ‏پشت، عکاسی از مناظر رویایی منطقه، تجربه یک شب اقامت در خنکای ییلاق و کلبه چوبی و خش خش شومینه، شب نشینی دور آتش، امکان پذیرایی با کباب و ماهی و غذاهای محلی در رستورانهای محلی و... 

 
تورهای داخلی
تورهای این هفته

تورهای هفته آینده
8 روزه

تورهای خارجی