سفرهای داخلی

برف بازی و آدم برفی

 » برف بازی و آدم برفی
برف بازی /آبشاریخی هملون
کد سفر: 686 | 1 روزه | جمعه 1396-12-04

هملون یا به قول قدیمی ها همه لونه دره ای یخی و زیبا در این فصل که به واسطه سوراخ و حفره های آن غارهای متعددی ایجاد شده و گویند لانه و محل زندگی انسانهای قدیم بوده است، این دره قندیل بسته و برفی در زمستانها مورد توجه یخ نوردان و علاقمندان به آبشار و قندیل های یخی و باشکوه است و...  لباس گرم فراموش نشه و آماده باشید برای سرسر بازی!

 
برف بازی شمشک
کد سفر: 687 | 1 روزه | جمعه 1396-12-11

آخر هفته ی آخرین جمعه های زمستون لباس گرم فراموش نشه و آماده باشید برای سرسر بازی!

 
تورهای داخلی
تورهای این هفته
1 روزه

تورهای هفته آینده
1 روزه
1 روزه

تورهای خارجی